Početna strana > Zanimljivosti > Bio špajz - nosilac sertifikata dobrog finansijskog poslovanja

Bio špajz - nosilac sertifikata dobrog finansijskog poslovanja

Šta je to "Excellent SME" sertifikat?

Elektronski sertifikat Excellent SME se dodeljuje preduzećima koja ispunjavaju kriterijume dobrog finansijskog poslovanja. Evropski sertifikat Excellence SME osnovan je kako bi se promovisale kompanije koje poštuje dobre poslovne prakse, ali i da bi se povećala transparentnost i sigurnost poslovanja kao i kupaca. Sertifikat Excellence SME je elektronski zaštićen a dodeljuju ga Privredna komora Srbije i bonitetna kuća Coface na osnovu podatka Agencije za privredne registre i praćenja poslovanja kompanija.

Neki od kriterijuma za dobijanje ovog sertifikata su da i godišnji promet prelazi 4000000 dinara, takođe potrebno je da bonitetna ocena bude 6 ili više od toga. Bonitet predstavlja sposobnost pravnog lica da u roku izmiruje svoje obaveze prema poslovnim partnerima. Obaveze mogu biti u vidu finansijskih i materijalnih sredstava, roba i usluga. Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izveštaj sadrži i ocenu platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem, s prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci.
 


Punovažnost sertifikata Excellence SME se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće Coface. Stalno praćenje poslovanja ovog preduzeća obezbeđuje njegovu primerenu kredibilnost,  kako u domaćem, tako i u međunarodnom poslovnom okruženju. Važenje sertifikata možete proveriti na linku ovde.

Sertifikat »Excellent SME Serbia« važi godinu dana, ukoliko u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocene. Bio Špajz d.o.o. je već treću godinu za redom nosilac ovog sertifikata.