Slap - Dobriša Cesarić

   

 

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

 

   Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

 

   Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.