Početna strana > Video > Jin i Jang kvalitet hrane

Jin i Jang kvalitet hraneGovori: Nada Mišković, nutricionista

Vreme trajanja: 3:57 min

Dva osnovna principa, suprotna i nadopunjujuća, često se spominju kada se u makrobiotici i drugim tradicionanim učenjima opisuju karakteriste namirnica ili aktivnosti.
Dva osnovna principa i energija koja se između njih kreće jedan su od načina da se definiše i naše zdravstveno stanje. Kako podržati jang, a kako jin u našem organizmu?
Koji su znaci da smo u disbalansu?