Zdravlje. Uvek treba da govorimo samo o stanju našeg zdravlja sada. To je jedina istina. A moramo znati da se ono stalno menja. Jedan od načina da utičemo na zdravstveno stanje su i promena ishrane i lekoviti dodaci. Sve što pojedemo i način na koji to pojedemo utiče na svaku našu ćeliju, na promenu odnosa među ćelijama, a tako i na stanje celog tela. Kao što kamičak bačen na mirnu površinu jezera izazove talase koji se šire od malih ka sve većim i većim, tako i ovaj jednostavan čin dotakne sve. Trebalo bi da je svako od nas u moći da – svakog trenutka – pravi izbore i menja svoja stanja. Nekad nam zatrebaju kad smo bolesni, a često ih koristimo i zato da bismo dobro zdravlje očuvali i osnažili - lekoviti dodaci ishrani su čovekov saputnik oduvek: kapi, sirupi, eliksiri, etrska ulja, melemi i oblozi ...

Podkategorije

Preporučujemo