Podaci o trgovcu

BIO ŠPAJZ D.O.O.  
Zemlja: Republika Srbija
Grad: Beograd
Ulica: Molerova 29a
Tekući račun: 170-30003259000-76
PIB: 100291291
Matični broj: 17334930
E-mail: prodaja@biospajz.rs