Početna strana > Zanimljivosti > Škola za biološko-dinamičku i organsku poljoprivredu u Vladimircima - prijave u toku

Škola za biološko-dinamičku i organsku poljoprivredu u Vladimircima - prijave u toku

Dvogodišna edukacija o svim oblastima biološko-dinamičke i organske proizvodnje sa praksom započinje na  IVA-Farmi u Jaloviku, opština Vladimirci, u martu 2013. godine u organizaciji  Fondacije Biodinamika. Fondaciju Biodinamika vodi par Vivijan Šejdler i Budevin Kegels koji od 2008. godine žive i rade u Srbiji. Prijave traju do 20. februara.

Ceo vodič o edukaciji može da se nađe na web-sajtu škole a u nastavku možete pročitati neke osnovne podatke o ideji s kojom je škola pokrenuta, o programu, uslovima, troškovima. Dobrodošli u na Iva farmu!

Biološko-dinamička poljoprivreda

Budućnost poljoprivrede je sigurno biološko-dinamička poljoprivreda. Kakve su sposobnosti potrebne za bavljenje ovom vrstom proizvodnje? Prelazak sa savremene poljoprivrede na organski ili biološkodinamički metod danas je sve teži. S jedne strane danas se zemljište sve više upropaštava, a s druge, savremenim ljudima nedostaje pravo razumevanje za životne procese prirode. Znanjem se tek korak po korak može za to steći razumevanje. Organska i biološko-dinamička poljoprivreda teže za podesnim zatvorenim sistemom čiji je cilj trajno izdržljiva plodna zemlja. Samo organskim metodama mogu se predeli očuvati i unaprediti.

Edukacija na Iva farmi
IVA-Farm neprestano raste i približava se realizaciji edukativnog seminara. Od 2013. godine počinje prvi kurs. Prva godina sadrži uvod u biološko-dinamičku proizvodnju, a u drugoj godini bi polaznici proširivali naučeno i ostvarivali dublji i detaljniji kontakt sa biološko-dinamičkim metodama poljoprivrede. Cilj je osnivanje prve Škole za biodinamiku, koja omogućava da se prošire biološkodinamička
i organska poljoprivreda u Srbiji i uopšte na Balkanu.  Predviđeno je da kursevi započinju svake godine u martu.

Pošto se živi i radi direktno na farmi, učesnici neposredno doživljavaju život u seoskoj zajednici. Ljudi koji rade na farmi se predstavljaju i učesnici dobijaju uvid u socijalni život zajednice. Edukativni kurs uključuje posete drugim organskim farmama. Takođe je predviđena
i studijska poseta upoznavanja geologije tla.

Ideja
Sve više i više mladih ljudi beži iz sela u grad. Jedna starija komšinica IVA-Farme nas je pitala: „Šta je vas dovuklo ovde i zašto baš Srbija?“ Vivienne Scheidler i Boudewijn Kegels, koji organizuju biološko-dinamičku školu, su u martu 2008. godine, došli iz Nemačke, odnosno Holandije u Srbiju i osnovali Fondaciju Biodinamika sa ciljem edukacije mladih ljudi. Smatraju da najveća snaga u budućnosti Srbije leži u poljoprivredi.

Uslovi su optimalni za organsku i biološko-dinamičku poljoprivredu zato što veliki broj farmi čine manja domaćinstva sa nekoliko manjih parcela, koje su ograđene živim ogradama i održavaju dobru mikroklimu za prirodnu proizvodnju hrane. Danas ne postoji ravnoteža između ljudi koji proizvode hranu na selu i ljudi koji konzumiraju hranu u gradovima. Konstantno se smanjuje broj mladih proizvođača na selu. Namera je da ova obuka posluži mladim ljudima da krenu sa životom koji ima smisao i da se usmere ka proizvodnji zdrave hrane za današnje i buduće generacije. Ako pokušamo da razumemo čoveka kao celinu, onda počinjemo prvo sa osnovom: proizvodnjom visoko kvalitetne i zdrave hrane.

Polaznici:

• osobe starije od 18. godina, koje su završile najmanje osnovnu školu, koji su otvoreni
i duboko zainteresovani za organsku i biološko-dinamičku poljoprivredu i koji
žele da se kompletno edukuju za ovu vrstu poljoprivredeVremenski plan seminara
Prva godina edukacije:
Seminar se odvija svakog prvog vikenda u mesecu i traje od petka uveče do nedelje uveče.
Druga godina edukacije:
Seminar se odvija svakog drugog vikenda u mesecu i traje od petka uveče do nedelje uveče.
Pre podne, u zavisnosti od godišnjeg doba održavaju se predavanja i radionice, a posle podne je praktični deo na gazdinstvu IVA-Farme.

Troškovi edukacije
Trajanje kursa: 24 meseca, početak: prvog vikenda u martu
• godišnje 480 evra
• mesečno 40 evra
Cena pokriva edukaciju, plaćanje honorara nastavnika, ishranu i administraciju. Dodatne troškove za prevoz,
studijske posete i literaturu snosi sam učesnik. Broj učesnika je ograničen na 15 godišnje.
Prijave se primaju do 20. decembra, a svake godine u martu počinje novi kurs.

Smeštaj i ishrana tokom seminara
Tokom seminara učesnici su smešteni u Domu Kulture u Jaloviku, 2,5 km od IVA-Farme, u centru sela. Ovaj seoski ambijent obezbeđuje pravo okruženje za rad i učenje poljoprivrede. U Domu Kulture koriste se trpezarija, galerija likovne kolonije, kuhinja i četiri sobe za smeštaj. Obezbeđen je skroman smeštaj za učesnike u višekrevetnim sobama, koji je uračunat u cenu školarine.
Za polaznike koji žele izdvojen i komforniji smeštaj, preporučujemo motel Domovina koji se nalazi na 1,8 km od IVA-Farme, odnosno na 4,3 km od Doma kulture u Jaloviku.
Ishranu na seminaru obezbeđuje IVA-Farma.

Voditelji i kontakt osobe seminara:
• Vivienne A. Scheidler: 064 - 54 99 085
• Vojkan Popović: 018 - 23 23 78 vojinsladjana@open.telekom.rs
• Danijela Horvat-Pavićević: 065 - 555 2442 danijelahorvat2000@yahoo.com
Vodič seminara sa programom edukacije možete pronaći na web-sajtu:
biodinamika.weebly.com
Informacije o IVA-Farmi možete pronaći na web-sajtu:
ivafarm.weebly.com
 

Škola za Biološko-dinamičku i Organsku Poljoprivredu
Fondacija Biodinamika
IVA-Farm
Selo Jalovik BB
SRB-15225 Vladimirci
+381 - (0)15 - 516 337
ivafarm.jalovik@gmail.com
biodinamikasrbija@gmail.com